STRATEGIA DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT SI MEDIU A COMPANIEI

Strategia de dezvoltare pe termen scurt si mediu a Electrocentrale Grup S.A. este axata, in principal, pe cresterea si imbunatatirea nivelului actual al companiei.

Politica companiei cuprinde un set de obiective si masuri concrete care sa contribuie la cresterea veniturilor proprii ale companiei dar si la eficientizarea activitatii acesteia.

In sensul celor de mai sus, realizarea unor obiective de investitii in cadrul companiei reprezinta o prioritate. Astfel, in baza unui Studiu de Prefezabilitate, Consiliul de Administratie a avizat, iar Adunarea Generala a Actionarilor companiei a aprobat declansarea procedurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii “Parc Fotovoltaic” in localitatea Chiscani, judetul Braila, cu o putere instalata de cca. 1,7 MW.

Oportunitatea legislativa actuala cu referire la promovarea energiilor regenerabile, dar si schemele de sprijin privind numarul certificatelor verzi acordate producatorilor de energie electrica din centralele fotovoltaice, constituie o sansa in plus pentru valorificarea activelor neutilizabile din patrimoniul societatii.

Realizarea investitiei reprezinta principala masura intreprinsa in scopul mentinerii obiectului de activitate al societatii si anume producerea de energie electrica. Totodata, constuie o sursa importanta de venituri pentru societate, care aduce si o serie de beneficii materiale, fiind o oportunitate in dezvoltarea societatii.

Prin promovarea acestei investitii se va putea valorifica potentialul solar al judetului Braila, respectiv al localitatii Chiscani, prin producerea de energie electrica din surse regenerabile, neconventionale si nepoluante (energie verde), la nivel national existand o cerere reala, in acest sens.