Consiliul de Administratie

Societatea “Electrocentrale Grup” S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie, compus din 5 (cinci) membri.

Conform prevederilor OUG  nr. 109/2011  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 111/2016, au fost numiți  următorii administratori neexecutivi provizorii ai societății Electrocentrale Grup SA, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, începând cu data de 09.06.2023, prin  Hotărârea AGA nr. 05/09.06.2023 și Ordinul ME nr. 716/08.06.2023:

1.           TOIE Gabriel Marius;

2.           VÎLCU Vasilica;

3.           MOCANU Steluța;

4.           SCARLAT Florin Dan;

5.           MARINESCU Dan Constantin.