STRATEGIA DE RESPONSABILITATE SOCIALA

Punerea în funcţiune a Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani de 1,724 MW ilustrază faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. integrează responsabilitatea socială în activitatea sa, prin promovarea utilizării de energii şi tehnologii nepoluante, ceea ce reduce impactul asupra mediului. Totodată, crearea unor noi locuri de muncă ilustrează preocuparea societăţii pentru dezvoltarea comunităţii.