Comisia de Cenzori

Gestiunea Societatii “Electrocentrale Grup” S.A. este controlata de catre o comisie de cenzori, numita de Adunarea Generala a Actionarilor si constituita din 3 (trei) membri si un supleant:

1.  Stan Adriana Florina

2.  Ghica Mariana Carmen

3.  Petre Daniela Florina

4.  Danes Petre - cenzor supleant